1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Đăng Hồng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Trần Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBMTTQ

 

2. HỘI PHỤ NỮ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Thị Xuân

Chủ tịch Hội

2

Trần Thị Hạnh

Phó Chủ tịch

 

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Đình Công

Chủ tịch Hội

2

Trần Văn Ngôn

Phó Chủ tịch

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch Hội

2

Trần Thị Minh Thảo

Phó Chủ tịch

 

5. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Thắng

Chủ tịch Hội

6. ĐOÀN THANH NIÊN

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Chí Nguyện

Bí thư Đoàn thanh niên

2

Dương Thị Thương

Phó Bí thư

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 21.188
Online: 14