THÔNG TIN CHUNG

 

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Trần Phú

      Địa chỉ         : Số 03, đường Nguyễn Xuân Linh -  Thành phố Hà Tĩnh 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Phan Chí Nguyện

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Quốc Toản

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn Sơn

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Hoàng Văn Hòa

Bí thư Chi bộ 2, Phó Ban

3

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn thanh niên, Ban viên

4

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng trường Tiểu học,  Ban viên

5

Lê Đăng Quế

Chi hội Cựu chiến binh Tổ 9, Ban viên

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Minh Thảo

Chủ tịch Hội Nông dân , Trưởng Ban

2

Nguyễn Văn Huệ          

Tổ trưởng Tổ dân phố 9,  Phó Ban

3

Trần Thị Thương

Công chức Văn hóa-xã hội, Ban viên

4

Nguyễn Kim Thoan

Tổ trưởng Tổ dân phố 3, Ban viên

5

Dương Đình Trọng

Chi ủy viên Chi bộ 8, Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Toản

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thế Anh        

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch UBMTTQ

2

Dương Đình Công

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Trần Văn Ngôn     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

6

Lê Thị Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Trần Thị Minh Thảo

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

VI. DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN PHƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Oanh

Công chức Văn phòng thống kê

0978659699

2

Phạm Thị Hải Yến

Công chức Văn phòng thống kê

0913167589

3

Trần Thị Thương

Công chức Văn hóa- xã hội

0941089399

4

Lê Thị Hoạt

Công chức Văn hóa- xã hội

0943269358

5

Nguyễn Thị Hiền

Công chức Tư pháp hộ tịch 

0942720826

6

Ngô Đức Hải

Phường Đội trưởng

0914833389

7

Hồ Văn Sâm

Công chức Đia chính xây dựng

0917332286

8

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Công chức Đia chính môi trường

0914852866

9

Thân Thị Diệu

Công chức Kế toán ngân sách

0916145658

10

Nguyễn Thị Oanh

Công chức Kế toán ngân sách

0919459388

11

Trần Thị Khánh Ly

Ủy nhiệm thu

0965240678

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 87.016
Online: 9