THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Trần Phú

      Địa chỉ         : Số 03, đường Nguyễn Xuân Linh -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Phan Chí Nguyện

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Quốc Toản

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Nguyễn Văn Huệ          

Tổ trưởng Tổ dân phố 9,  Phó Ban

3

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch Hội LHPN, Ban viên

4

Lê Công Chức

Công chức Địa chính – Xây dựng, Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Đăng Hồng

Trưởng Ban

2

Hoàng Văn Hòa

Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, Phó Ban

3

Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch HĐND, Ban viên

4

Ngô Đức Hải

Chỉ huy trưởng Quân sự,  Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Toản

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thế Anh        

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch UBMTTQ

2

Dương Đình Công

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Trần Văn Ngôn     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

6

Lê Thị Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Trần Thị Minh Thảo

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.761
Online: 7