DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Hộp thư điện tử

1

Nguyễn Thị Phương

phuongnt.ptranphu

2

Nguyễn Thế Anh

anhnt.ptranphu

3

Lê Đăng Hồng

hongld.ptranphu

4

Lê  Thị Oanh

Oanhll.ptranphu

5

Lê Văn Thắng

thanglv.ptranphu

6

Nguyễn Thị Oanh

oanhnt.ptranphu

7

Trần Thị Thương

thuongtn.ptp@hatinh.gov.vn

8

Võ Văn Hải

haivv.ptp@hatinh.gov.vn

9

Lê Viết Sơn

sơnlv. ptp@hatinh.gov.vn

10

Nguyễn Thị Hiền

hiennt.ptp@hatinh.gov.vn

11

Lê Công Chức

chuclc.ptp@hatinh.gov.vn

12

Thân Thị Diệu

dieutt.ptp@hatinh.gov.vn

13

Phạm Thị Hải Yến

yenpth.ptp@hatinh.gov.vn

14

Ngô Đức Hải

haind.ptp@hatinh.gov.vn

15

Phan Chí Nguyện

nguyenpc.ptp@hatinh.gov.vn

16

Hồ Quốc Tuấn

tuanhq. ptp@hatinh.gov.vn

17

Lê Thị Hoạt

hoatlt. ptp@hatinh.gov.vn

18

Cao Thị Xuân

Xuanct.ptp@hatinh.gov.vn

19

Trần Thị Hạnh

Hanhtt.ptp@hatinh.gov.vn

20

Trần Thị Minh Thảo

Thaottm.ptp@hatinh.gov.vn

21

Dương Thị Thương

Thuongdt.ptp@hatinh.gov.vn

22

Hồ Văn Tài

Taihv.ptp@hatinh.gov.vn

23

Lê Anh

Anhl.ptp@hatinh.gov.vn

24

Dương Đình Công

Congddd.ptranphu

25

Trần Văn Ngôn

Ngontv.ptranphu

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 21.184
Online: 10