Giới thiệu tên đường phố, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

1. Đường Phan Huy Chú:

- Vị trí tuyến đường: Giao Kênh N19 đến giao đường Dương Chí Trạch (Song song đường Hàm Nghi).

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:

Phan Huy Chú (1782 - 1840), sinh ở Thăng Long, ông là con trai của Danh sĩ Phan Huy Ích người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc (nay là xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà). Ông là tác giả bộ Bách khoa Lịch triều hiến chương loại chí và nhiều tác phẩm khác được người đời suy tôn là nhà bác học, nhà văn hóa của dân tộc.

2. Đường Dương Trí Trạch

- Vị trí tuyến đường: Giao đường Phan Huy Chú đến giao Ngõ 09 đường Vũ Quang (Gần Trung tâm mắt).

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:

Dương Trí Trạch (1586-1662) quê xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, là con trai Tả Thị lang Bộ công Thái bảo Nham thạch Hầu Dương Trí Thân. Khoa thi Kỷ Mùi (1619), đỗ Đệ Tam giáp Đồng tiến sỹ xuất thân. Năm 1630 vua Lê Thần Tông cử ông làm Chánh sứ sang nhà Minh tuế cống. Năm 1633, được thăng chức Bồi Tụng. Năm 1661 được gia phong Thượng thư Bộ lễ kiêm Hàn lâm viện thị giảng chưởng Hàn lâm viện sự Thiếu bảo.

3. Đường Tôn Thất Thuyết

 - Vị trí tuyến đường: Giao đường Hàm Nghi đến giao đường Lê Quảng Chí.

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:

Tôn Thất Thuyết (1835 - 1913) quê ở xóm Phú Mộng, làng Vạn Xuân, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế. Đại thần theo xu hướng chủ chiến chống Pháp trong triều đình nhà Nguyễn. Sau khi Vua Tự Đức mất, ông là một trong ba vị Phụ chính đại thần. Ông cùng với Phụ chính Nguyễn Văn Tường tôn Ưng Lịch mới 14 tuổi lên ngôi lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Tháng 7/1885, chủ động tấn công Pháp ở Huế nhưng thất bại. Sau đó, rước vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị, rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh mở đầu phong trào Cần vương kháng Pháp. Năm 1886, ông để lại hai người con là Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đàm phò vua Hàm Nghi, ra Miền Bắc rồi sang Trung Quốc (1887) cầu viện nhưng không thành, bị triều đình nhà Thanh quản thúc ở Long Châu rồi Thiều Châu và mất ở đó (1913).

4. Đường Đinh Nho Hoàn

 - Vị trí tuyến đường: Giao đường Lê Duẩn đến giao với đường quy hoạch dọc kênh N19 (phía trước sân bóng Phú Quang)

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:

Đinh Nho Hoàn (1671- 1715) quê huyện Hương Sơn. Năm 30 tuổi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ (tức Hoàng giáp). Sau khi thi đỗ, làm Hậu bổ Hàn lâm viện khoảng 2 năm rồi được bổ chức Tham chính xứ Sơn Tây, chưa đầy 1 năm lại được điều bổ chức Đốc trấn phủ Cao Bình (tức Cao Bằng). Thời gian ở Cao Bằng ông thi hành nhiều việc lợi dân, như sửa đường, phá ghềnh đá cho thuyền bè đi lại giao thương dễ dàng. Năm 1710 được triều đình điều về kinh đô, giữ chức Thượng Bảo tự khanh tức giữ ấn triện ở Hàn lâm viện (về sau được phong chức Lại Bộ Thượng thư). Năm 1715, trên đường đi sứ nhà Thanh lâm bệnh mất, được phong tặng Tả Thị lang.

5. Đường Nguyễn Văn Giai

 - Vị trí tuyến đường: Giao đường Lê Duẩn đến giao với đường quy hoạch dọc kênh N19 (Phía sau sân bóng Phú Quang).

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:

Nguyễn Văn Giai (1554-1628) Quê ích Hậu - Lộc Hà. Làm đến chức Tham tụng Thượng thư bộ, kiêm chức đô ngự sử, thiếu bảo tước lê quân công (thời Lê).

6. Đường Lê Quảng Chí

 - Vị trí tuyến đường: Giao đường Lê Duẩn (đoạn giao ngõ 15, đường Trần Phú) đến đường quy hoạch Sông Đà dọc kênh N19.

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Lê Quảng Chí (1451 - 1533) Nhà giáo, nhà thơ, quê làng Thần Đầu (Kỳ Anh), đỗ Bảng Nhãn, làm quan đến Tả thị lang, Đông các đại học sỹ, được vua Lê Thánh tông rất trọng, gọi là thầy. Lúc về hưu, mở trường dạy học ở quê nhà, hiệu Lãm sơn tiên sinh.

7. Đường Hà Tông Trình

 - Vị trí tuyến đường: Giao đường Lê Duẩn đến giao Ngõ 09, đường Vũ Quang.

- Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Hà Tông Trình (1434 - 1511) Quê xã Tỉnh Thạch, huyện Thiên Lộc (nay là xã Tùng Lộc, Can lộc). Đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ năm 1466 đời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến Thượng thư  bộ Binh, bộ Hình, bộ Công; năm 1502 kiêm chức Tế tửu (Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám; là danh sĩ, là vị quan thanh liêm được người đời ca tụng.

8Đường Phan Huy Chú

- Vị trí tuyến đường: Từ đoạn giao Kênh N19 đến giao tuyến đề nghị đặt đường Đinh Nho Hoàn (Song song đường Hàm Nghi).

Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Phan Huy Chú (1782 - 1840), sinh ở Thăng Long. Ông là con trai của Danh sĩ Phan Huy Ích người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc (nay là xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà). Ông là tác giả bộ Bách khoa Lịch triều hiến chương loại chí và nhiều tác phẩm khác được người đời suy tôn là nhà bác học, nhà văn hóa của dân tộc.

9. Đường Trường chinh

- Vị trí tuyến đường: Từ đường Vũ Quang đến giao Đại lộ xô viết Nghệ Tĩnh

 Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Trường chinh (1907-1988), tên thật là Đặng Xuân Khu, quê huyện  Xuân Trường , tỉnh  Nam Định . Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. 17 năm
trên cương vị Tổng Bí thư, ở hai giai đoạn, cách nhau 30 năm (1956 – 1986).

10. Đường Mạc Đỉnh Chi

- Vị trí tuyến đường: Giao đường Vũ Quang đến giao đường Lê Quảng Chí 

 Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Mạc Đỉnh Chi (1280-1346) tự là Tiết Phu, hiệu Tích Am, quê tỉnh Hải Dương. Là quan đại thần  triều Trần , đỗ Trạng Nguyên năm 1304 đời vua Trần Anh Tông. Ông đã giúp vua tích cực trong việc ngoại giao với nhà Nguyên. Trong chuyến đi sứ vào năm 1308, với tài năng ứng đối linh động ông đã thu được sự kính nể của vua Nguyên và được vua Nguyên phong danh hiệu "Lưỡng quốc Trạng nguyên.

11.  Đường Lê Quý Đôn

- Vị trí tuyến đường:  Đường Hàm Nghi giao đường Vũ Quang (Kênh N19)

-  Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường:  Lê Quý Đôn (1726 - 1783) Nhà Bác Học Việt Nam, quê tỉnh Thái Bình. Con của tiến sĩ Lê Phú Thứ. Người đương thời coi là “thần đồng” 17 tuổi đi thi Hương đỗ giải Nguyên, 27 tuổi thi hội đỗ Hội Nguyên, thi Đình đỗ Bảng nhãn (kỳ thi này không lấy Trạng Nguyên). Sau khi đậu được bổ làm Thị thư ở Viện Hàn Lâm, rồi ở ban Toản tu Quốc sự, sau đó được cử đi điều tra trấn Sơn Nam, rồi biệt phái sang phủ Chúa. Năm 1757 thăng chức thi giảng Viện Hàn Lâm. Lúc mất được tặng Thượng thư bộ công.

12. Đường Chính Hữu

- Vị trí tuyến đường: Giao đường Nguyễn Du, qua đường Lê Ninh đến giao Ngõ 10 đường Nguyễn Du (Ngõ 26, ngõ 13 Xuân Diệu)

-  Tiểu sử nhân vật lịch sử đặt tên đường: Chính Hữu (1926 - 2007), tên thật là Trần Đình Đắc, quê huyện Can Lộc nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông  nguyên là Đại tá, Phó cục trưởng cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ông làm thơ từ năm 1947 và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật đợt hai (năm 2000).

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 21.200
Online: 26