I. Thường trực HĐND phường: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn Thị Phương

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2

Lê Văn Thắng

Phó Bí thư TT Đảng ủy,  Phó chủ tịch HĐND phường

    II. Các ban của HĐND phường

    1. Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Viết Sơn

UVBCH, Chủ tịch Hội nông dân – Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Huệ

Tổ trưởng Tổ dân phô 9 - Phó ban

3

Ngô Đức Hải

UVBCH, Phường đội trưởng- Thành viên

4

Phan Chí Nguyện

 UVBCH, Bí thư Đoàn thanh niên - Thành viên

5

Trần Thị Hạnh

UVBCH, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ - Thành viên

2. Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Đăng Hồng

UVBTV, Chủ tịch UBTTQ - Trưởng ban

2

Hoàng Văn Hòa

 Bí thư Chi bộ 2 - Phó ban

3

Cao Thị Xuân

 Chủ tịch Hội phụ nữ – Thành viên

4

Lê Công Chức

Công chức ĐC-MT - Thành viên

 

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 21.186
Online: 12