Số liệu tính đến tháng 5/2019

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

   107,4 ha

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

       2.236

2

Tổng số dân

7.893

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

         73.546

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

         20

            6

        30%

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

        0.17

III

LAO ĐỘNG

 

 

Số lao động

 

       2.783

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 18.242
Online: 39