ỦY BAN MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Địa chỉ: 03 - đường Nguyễn Xuân Linh - Phường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh
 

1.UBMTTQVN phường:

Điện thoại:0918337029

Email: hoongld.ptp@hatinh.gov.vn

2.Liên đoàn lao động

Điện thoại: 0919644663

Email: xuanct.ptp@hatinh.gov.vn

3.Hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại: 0919644663

Email: xuanct.ptp@hatinh.gov.vn

 

4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966695998

Email: nguyenpc.ptp@hatinh.gov.vn

5.Hội Nông dân

Điện thoại: 0914679797

Email: sonlv.ptp@hatinh.gov.vn 

6.Hội Cựu Chiến binh

Điện thoại: 0986998038

Email: congdd.ptp@hatinh.gov.vn

7.Hội Chữ thập đỏ

Điện thoại: 0964576538

Email: ngontv.ptp@hatinh.gov.vn

8.Hội cựu TNXP

Điện thoại: 0944362183

Fax:

Email:

9.Hội cựu giáo chức

Điện thoại: 01275816666

Fax:

Email:

10.Hội bảo trợ NTT-TMC

Điện thoại: 0912924599

Fax:

Email: hanhtt.ptp@hatinh.gov.vn

11.Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin

Điện thoại: 0964576538

Email: ngontv.ptp@hatinh.gov.vn

12.Hội Khuyến học

Điện thoại: 0914507888

Email: anhnt.ptp@hatinh.gov.vn

13.Hội Người cao tuổi

Điện thoại: 0979296174

Email: thangnd.ptp@hatinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 18.214
Online: 11