1. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hồ Quốc Tuấn

Thành ủy ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2 Nguyễn Thế Anh UVBCH Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND phường

 

2. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Hồ Quốc Tuấn

Thành ủy ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thế Anh

UVBCH Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND phường

3

Nguyễn Tiến Bình

UVBCH Đảng ủy - Trưởng Công an phường

4

Ngô Đức Hải

UVBCH Đảng ủy - Phường đội trưởng 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 21.177
Online: 3