Sáng ngày 30/5/2019, tại Hội trường phường Tràn Phú, Đảng bộ phường Trần Phú đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tọa đàm chuyên đề “ Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền – PGĐ Đài TH Tỉnh, Đoàn công tác Tỉnh phụ trách địa bàn; đồng chí Nguyễn Duy Ngân, TUV- Bí thư Thành Đoàn; đ/c Trần Thị Trà Giang – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy; đ/c Nguyễn Văn Huyên – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Báo cáo tại hội nghị, Đ/c Lê Văn Thắng, Phó Bí thư TT Đảng ủy đã nhấn mạnh: Nhằm cập nhật kịp thời các nội dung triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm đều được Đảng bộ  phường xây dựng ban hành Nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết, kế hoạch giám sát; Ủy ban nhân dân xây dựng khung kế hoạch, chương trình hành động.

Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đưa nội dung đánh giá học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ; đảng viên  đăng ký việc học tập và cam kết làm theo và gắn với chủ đề của năm  và nhiệm vụ cụ thể của từng Chi bộ, đảng viên.

Có thể nhận thấy, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy sự chủ động của các chi bộ, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đã được cấp ủy Đảng tổ chức triển khai, có kế hoạch chương trình cụ thể nhưng khi thực hiện  một số đảng viên chưa tâm huyết trong học tập, bản cam kết hàng năm chưa thực sự cụ thể hóa trong công việc; công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Bộ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và triển khai thực hiện việc kiểm tra chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phát hiện, uốn nắn, phê bình tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện chưa nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Hội nghị cũng biểu dương 10 tập thể và 23 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 20.204
Online: 4