Sáng ngày 18/6/2019, Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị 35 CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho hơn hơn 450 cán bộ, đảng viên toàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Văn Thắng – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Báo cáo viên Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 32 CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ  đối ngoại Đảng trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Trần Phú
 Liên kết website
Thống kê: 18.217
Online: 14