THÔNG TIN CHUNG

 

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Trần Phú

      Địa chỉ         : Số 03, đường Nguyễn Xuân Linh -  Thành phố Hà Tĩnh 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Phan Chí Nguyện

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Quốc Toản

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn 

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Hoàng Văn Hòa

Bí thư Chi bộ 2, Phó Ban

3

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn thanh niên, Ban viên

4

Nguyễn Thị Nữ

Hiệu trưởng trường Tiểu học,  Ban viên

5

Lê Đăng Quế

Chi hội Cựu chiến binh Tổ 9, Ban viên

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Minh Thảo

Chủ tịch Hội Nông dân , Trưởng Ban

2

Nguyễn Văn Huệ          

Tổ trưởng Tổ dân phố 9,  Phó Ban

3

Nguyễn Kim Thoan

Tổ trưởng Tổ dân phố 3, Ban viên

4

Dương Đình Trọng

Chi ủy viên Chi bộ 8, Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Toản

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thế Anh        

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Đăng Quế

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Dương Đình Công     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Trần Thị Khánh Ly

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Lê Thị Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

8

Trần Thị Minh Thảo

Chủ tịch Hội Nông dân

9

Hồ Thị Thái Hòa

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

VI. DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN PHƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Oanh

Công chức Văn phòng thống kê

0978659699

2

Phạm Thị Hải Yến

Công chức Văn phòng thống kê

0913167589

4

Lê Thị Hoạt

Công chức Văn hóa- xã hội

0943269358

5

Nguyễn Thị Hiền

Công chức Tư pháp hộ tịch 

0942720826

6

Ngô Đức Hải

Phường Đội trưởng

0914833389

7

Hồ Văn Sâm

Công chức Đia chính xây dựng

0917332286

8

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Công chức Đia chính môi trường

0914852866

9

Thân Thị Diệu

Công chức Kế toán ngân sách

0916145658

10

Nguyễn Thị Oanh

Công chức Kế toán ngân sách

0919459388

11

Đặng Thị Hoa

Phụ trách Văn hóa- xã hội

0919767386

12

Hồ Thị Thái Hòa

Ủy nhiệm thu

0943296778

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 190.095
Online: 6