I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TRẦN PHÚ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Thắng

 Bí thư Đảng ủy

2

Phan Chí Nguyện

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Quốc Toản

Phó Bí thư Đảng ủy

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN  DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cao Thị Xuân

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Quốc Toản

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thế Anh

Phó Chủ tịch UBND phường

 

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Viết Sơn

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Đăng Quế

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Dương Thị Thương

Bí thư Đoàn TNCS HCM

4

Trần Thị Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

5

Trần Thị Minh Thảo

Chủ tịch Hội Nông dân

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 190.108
Online: 15