Phát huy vai trò nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hàng trăm hội viên, nông dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, đầu tư cho sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu bền vững.

Hội Nông dân phường Trần Phú phối hợp giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác
 
Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội luôn bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH các cấp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên, nông dân và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các chi Hội….
Thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH phân công cán bộ theo dõi, giám sát, hỗ trợ cho các hộ vay vốn để kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích; tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho cán bộ, hội viên… Chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn kịp thời thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng, đôn đốc hội viên trả nợ khi đến hạn. Đến nay, 100% các chi hội nông dân đều thực hiện dịch vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ tính đến 20/6/2020 đạt hơn 19 tỷ đồng cho 243 hộ vay.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên, nông dân tích cực lao động sản xuất, đầu tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

http://nognthonmoihatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 162.543
    Online: 15