NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

* Tại Chính phủ:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn;

* Tại Tỉnh:

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh        Hà Tĩnh, Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.888;

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi@hatinh.gov.vn.

* Tại Thành phố:

- Gửi đến  cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh, số 11 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại bàn: 02393.586.688

* Tại phường Trần Phú:

- Gửi đến cơ quan: UBND phường Trần Phú, số 03 đường Nguyễn Xuân Linh

- Số điện thoại di động: 0917 070 252

- Địa chỉ Email: phuongtranphu.tpht@hatinh.gov.vn

           Lưu ý:

           - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.956
    Online: 7