Ngày 04/12/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

Trong năm 2020, toàn thành phố có 71 sáng kiến của 71 cá nhân được công nhận đạt sáng kiến cấp cơ sở năm 2020. Trong đó UBND phường Trần Phú có 03 cá nhân được công nhận sáng kiến kinh nghiệm, gồm:

1. Đồng chí: Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy phường với đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ cơ sở"

2.Đồng chí:  Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường với đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh"

3. Đồng chí: Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường với đề tài " Đổi mới nâng cao công tác tư pháp và đăng ký quản lý hộ tịch cấp phường".

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 190.122
    Online: 7