Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Theo đó, Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/Đ-CP, cụ thể một số nội dung cơ bản như sau:

1. Điều 52, Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định: “Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng hoặc hết thời gian tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật.”

Điều 52, Nghị định 134/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung: “Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 76 như sau: “d) Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi hình thức phạt tù“từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” đối với các vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, trong khi đó Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định “từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Ngoài ra, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều khác của Nghị định 59/2019/NĐ-CP như: Điểm i Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 21; Khoản 1 Điều 31; Khoản 2 Điều 34;…

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 142.281
    Online: 25