Ngày 12/4/2023, UBND phường Trần Phú nhận được Công văn số 822/UBND-VP của UBND thành phố về việc UBND thành phố chuyển đơn đến UBND phường Trần Phú để chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh thành phố - Cẩm Xuyên và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ kiến nghị của công dân, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho bà Lê Thị Liên, Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, cụ thể:

Hiện nay thửa đất của gia đình bà đang sử dụng bị thiếu 106,0 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây, gia đình bà đã nhiều lần đề nghị UBND phường Trần Phú đo đạc lại thửa đất trên nhưng đến nay UBND phường không thực hiện. Nếu sau khi đo đạc lại thửa đất của gia đình bà bị thừa so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thì gia đình bà có nguyện vọng xin hợp thức hóa và nộp tiền theo quy định của Nhà nước. Về vấn đề này UBND phường xin báo cáo như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ về đất đai của gia đình bà Lê Thị Liên thì thửa đất bà Liên thuộc thửa đất số 112, tờ bản đồ số 27, diện tích 855,1m2 ( bản đồ 371).

Ngày 16/12/2005, gia đình bà Liên đã làm thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND thị xã hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 022525 mang tên ông Trần Đình Nhung và bà Lê Thị Liên với diện tích 874,8m2 trong đó diện tích đất đã cấp đổi lại là 800,2m2 và diện tích đất đã hợp thức hóa 74,6m2 .

Sau khi được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình bà Liên không có ý kiến hay kiến nghị nào liên quan đến diện tích cũng như các vấn đề liên quan đến thửa đất đã được cấp đổi. Ngày 17/6/2008, gia đình bà Liên đã làm thủ tục tách thửa để tặng cho vợ chồng con gái bà là bà Trần Thị Oanh và ông Dương Đình Bình với diện tích 186,3m2 và đã được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 930593.

Ngày 27/3/2013, gia đình bà Liên đã làm thủ tục tách thửa để tặng cho vợ chồng con trai bà là ông Trần Xuân Khánh và bà Đặng Thị Cảnh với diện tích 175,8m2 và đã được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 927622.

Ngày 29/01/2013, gia đình bà Liên đã tách thửa để tặng cho vợ chồng con trai bà là ông Trần Xuân Thành và bà Bùi Thị Thanh Minh với diện tích 99,9m2 . Hiện nay hộ ông Thành và bà Minh đã cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 367249 ngày 19/11/2020.

Như vậy, tổng diện tích đất gia đình bà Liên đã tặng cho là: 462,0m2 .

Sau khi làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho các con gia đình bà Liên đã làm thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Sở Tài 2 nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 367249 ngày 23/11/2020 với diện tích 412,8m2 .

Tổng diện tích đất hiện nay của gia đình bà Liên và diện tích đất gia đình bà Liên đã tặng cho các con là: 874,8m2 . Đối chiếu với diện tích đất của gia đình bà Liên tại thửa đất số 112, tờ bản đồ số 27 (bản đồ 371) thì đất bà Liên hiện tại đã thừa ra: 19,7m2 và đúng bằng diện tích đất đã được UBND thành phố cấp đổi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 022525 ngày 16/12/2005. Như vậy việc gia đình bà Lê Thị Liên kiến nghị đất bà bị thiếu là không đúng với hồ sơ về đất đai của gia đình bà đã được cấp.

UBND phường đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố - huyện Cẩm Xuyên đo đạc lại hiện trạng thửa đất của gia đình bà Liên, kết quả đo đạc diện tích đất thực tế hiện nay của gia đình bà đúng bằng diện tích đất được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc đề nghị xin hợp thức hóa đất của bà Liên là không có cơ sở. UBND phường xin báo cáo để UBND thành phố xem xét, quyết định./

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 190.116
    Online: 11