Ngày 19/12/202, Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Báo cáo viên Trung ương – Giám đốc Trung tâm Thông tin Ban tuyên giáo tỉnh trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết.

 

  Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại  biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản về đánh giá thành tựu đạt được, những tồn tại và nguyên  nhân; những mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2015.

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, những bài học kinh nghiệm được rút ra. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu là: xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh bảo đảm, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước"

  Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại  biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.946
    Online: 6