Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử phường Trần Phú đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công bố kết quả và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Tại Nghị quyết này, UBBC phường Trần Phú đã công bố kết quả và danh sách  những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 9 đơn vị bầu cử trong toàn thành phố.

- Tổng số đại biểu HĐND được bầu: 21 người

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố: 36 người. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 87.031
    Online: 7