Ủy ban nhân dân Phường Trần Phú thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân Phường Trần Phú thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng như sau:

- Đ/c  Trần Quốc Toản; Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân;

- Các đồng chí lãnh đạo, công chức có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến.

Thời gian: Buổi sáng từ 08h00 – 11h00 ; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00

          Vào các ngày mồng 02, 09, 16, 23, 30 trong tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND phường Trần Phú; Số 03, đường Nguyễn Xuân Linh, Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vậy, UBND phường Trần Phú thông báo đến toàn thể Nhân dân được biết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 190.158
    Online: 15