Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023 của TP Hà Tĩnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Sáng 7/8, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động và hướng dẫn cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số năm 2023.

Đại biểu dự lễ phát động

Để chuẩn bị tốt cho Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số” năm 2023, UBND TP Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch; thành lập ban tổ chức, tổ nội dung cuộc thi, ban hành thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi, đáp án trắc nghiệm với nội dung và hình thức thi phù hợp với điều kiện, đối tượng trên địa bàn.

Cuộc thi sẽ được tổ chức trong 4 tuần (từ 7/8 - 4/9/2023). Thời gian thi hằng tuần bắt đầu từ 8h ngày thứ Hai tuần này đến 0h ngày thứ Hai tuần tiếp theo.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến theo bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lượt thi. Mỗi cá nhân có thể tham gia không quá 5 lượt thi trong Cuộc thi tuần nhưng chỉ được công nhận 1 kết quả tốt nhất.

Để tham gia thi, người chơi truy cập vào chuyên mục “Thi trực tuyến về cải cách hành chính và chuyển đổi số”, trên Công thông tin điện tử TP Hà Tĩnh tại địa chỉ http://hatinhcity.gov.vn hoặc http://tracnghiemtp.hatinh.gov.vn.

Nội dung thi xoay quanh chủ trương, chính sách, nội dung liên quan đến cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2023, tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Đại biểu ấn nút phát động cuộc thi

Dịp này, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đề nghị tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tuyên truyền và tham gia cuộc thi với số lượng và chất lượng cao nhất; các cơ quan, đơn vị quán triệt, phát động, giao nhiệm vụ đến 100% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị...

baohatinh.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 190.135
    Online: 8