Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/2/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố. Phường Trần Phú đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

       Dưới sự chỉ đạo của cấp Đảng ủy, trong thời gian từ ngày 16/02/2023 đến nay, UBND phường đã phối hợp với UBMTTQ phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật cho các ngành, các Tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể để lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật. Trên cơ sở quán triệt nội dung chỉ đạo của UBND thành phố, đã triển khai quán triệt việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phải được quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường. Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 26/02/2023, tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vể Dự thảo Luật ở các Tổ liên gia, Tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể. Ngày 01/03/2023, UBND phường tổ chức Hội nghị tổng hợp ý kiến góp ý và trực tiếp tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

    Phường Trần Phú đã triển khai nhiều hình thức để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân nhưng hiệu quả nhất là hình thức đóng góp ý kiến trực tiếp tại các Hội nghị và góp ý kiến bằng văn bản. Đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường. Đặc biệt là đã tranh thủ sự quan tâm, góp ý của các đồng chí cán bộ lão thành, những người có kinh nghiệm đã và đang công tác trên các lĩnh vực có liên quan.

    Trên cơ sở các ý kiến gửi đến, các bộ phận thường trực của phường được giao tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đã tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Đến thời điểm hiện nay, các tổ dân phố đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các tầng lớp Nhân dân sinh sống, công tác và cư trú trên địa bàn phường. Theo kết quả tổng hợp, đến nay UBND phường đã nhận được 64 ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có 19 ý kiến đóng góp tại hội nghị lấy ý kiến và 45 ý kiến góp ý bằng văn bản.

    Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã tạo điều kiện để Nhân dân được phát huy quyền làm chủ, quyền được tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước; tạo sự thống nhất và liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 162.589
    Online: 22