Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Công văn số 2258/UBND-TP, ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc xây dựng, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ. UBND phường xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Trần Phú và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Quy chế Thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Trần Phú.

UBND phường kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị;  các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường nghiên cứu dự thảo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Quy chế (Có dự thảo kèm theo).

1. Nội dung lấy ý kiến: Toàn bộ dự thảo Quy chế Thực hiện dân chủ cơ sở, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

- Công khai thông tin;

- Nhân dân bàn và quyết định;

- Nhân dân tham gia ý kiến;

- Nhân dân kiểm tra, giám sát.

2. Cách thức lấy ý kiến:

- Niêm yết công khai bản Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở phường Trần Phú.

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và Tổ dân phố nội dung của Dự thảo Quy chế để Nhân dân thuận tiện trong việc theo dõi.

- Tuyên truyền để Nhân dân trên địa bàn phường biết Dự thảo Quy chế niêm yết tại Nhà văn hóa các Tổ dân phố và đăng tải trên Trang thông
tin điện tử phường: https://tranphu.hatinhcity.gov.vn để cán bộ và Nhân dân khai thác, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản.

- Bí thư chi bộ - Trưởng BCT Mặt trận,  Tổ trưởng các Tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến thông qua họp toàn dân hoặc thông qua Ban công tác Mặt trận ở Tổ dân phố và các tổ chức hội đoàn thể đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế.

3. Ý kiến góp ý của các đơn vị và các Tổ dân phố được tổng hợp gửi về UBND phường (qua đồng chí Nguyễn Thị Hiền: công chức Tư pháp - Hộ tịch); cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, công dân góp ý bằng văn bản trực tiếp trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về UBND phường qua đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch để được hướng dẫn, giải đáp, phối hợp giải quyết./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 190.159
    Online: 15